Koszyk

Zwroty i reklamacje

Zwroty:

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Koszt zwrotu: koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.

 
Reklamacja:
 
Czas na reklamację: 1 rok
 
Dotyczy reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności towaru z umową
 
 
Adres zwrotu i reklamacji:
 
ACME PPHU
Strażacka 60A
44-251 Rybnik
Polska
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje:

Kółka i zestawy kołowe ze względu na prostotę budowy podlegają 12 - miesięcznej gwarancji od dnia sprzedaży (obowiązuje faktura / paragon lub karta gwarancyjna razem z dowodem sprzedaży) Reklamacje winny zostać złożone w formie pisemnej z dokładnym opisem wady wyrobu oraz dostarczeniem wadliwego wyrobu na własny koszt do firmy ACME celem sprawdzenia przyczyny wady. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną nastąpi zwrot kosztów towaru i wysyłki.

Utrata Gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami lub przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy użytkownika.( szczególnie często – przeładowanie ) Rękojmia nie obejmuje zużycia powstającego w trakcie użytkowania wyrobów. Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze.